Pateicoties Lubānas novada pašvaldības līdzfinansējumam, tika īstenots deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ietvaros “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”, veicot Indrānu pagasta “Eglāji 1” ēkas renovāciju. Dienas aprūpes centrs “Eglāji" tika izveidots, lai sniegtu  sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta ietvaros izvērtētām 13 personām - I un II grupas invalīdiem. Dienas aprūpes centra izveides mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās.
Dienas centra adrese: “Eglāji 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads,  LV-4830. Dienas centrs atrodas no Lubānas centra 1 km attālumā.   

Dienas aprūpes centra “Eglāji” mērķis ir paaugstināt klientu dzīves prasmju līmeni, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, sniegtu psihosociālu atbalstu, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu izolētību un sociālo atstumtību, nodrošinātu sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sekmētu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Dienas aprūpes centrs “Eglāji” uzsāka savu darbību un vēra durvis vaļā pirmajam klientam 2021.gada 15.aprīlī. Ikdienā klientiem tiek nodrošinātas siltas pusdienas, nodarbības un apmeklējuma laikā būs pieejams speciālistu atbalsts.

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Dienas aprūpes centrs “Eglāji”

Adrese: "Eglāji-1", Indrānu pag., Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 28080582

Vadītāja: Dace Valaine

E-pasts: dace.valaine@lubana.lv

Sociālā darbiniece: Iveta Pērkone