Lubānas novada pašvaldības informatīvo izdevumu izdod Lubānas novada pašvaldība

Maksas pakalpojumi

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfijā. Metiens 550 eksemplāri (sākot ar 01.02.2018.).

Metiens 500 eksemplāri (sākot ar 01.01.2019.).


Lubānas novada pašvaldības laikraksts "Lubānas Ziņas"

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 19. numurs (535) (29.novembris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 19. numurs (534) (08.novembris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 18. numurs (533) (25.oktobris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 17. numurs (532) (11.oktobris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 16. numurs (531) (27.septembris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 15. numurs (530) (13.septembris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 14. numurs (529) (30.augusts)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 13. numurs (528) (19.jūlijs)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 12. numurs (527) (28.jūnijs)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 11. numurs (526) (14.jūnijs)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 10. numurs (525) (31.maijs)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 9. numurs (524) (17.maijs)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 8. numurs (523) (26.aprīlis)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 7. numurs (522) (05.aprīlis)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 6. numurs (521) (22.marts)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 5. numurs (520) (8.marts)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 4. numurs (519) (22.februāris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 3. numurs (518) (8.februāris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 2. numurs (517) (25.janvāris)

"Lubānas Ziņas", 2019. gada 1. numurs (516) (11.janvāris)

 

 


 Nolikums