Reģ.Nr.: 40900015183

Adrese: Tilta iela 5, Madonas novads, LV-4830

Direktore: Rudīte Kolāte

Telefons: 26633770 

E-pasts: lubanasmakslasskola@madona.edu.lv; rudite.kolate@madona.edu.lv

 

Akreditēta izglītības iestāde, kurā audzēkņi mācās saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu 20V 211 001 "Vizuāli plastiskā māksla" (skolas akreditācija veikta 2018.gadā uz 6 gadiem). Skolu beidzot, audzēkņi pēc sekmīgi nokārtotiem noslēguma pārbaudījumiem, saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mākslā. Audzēkņi var turpināt mācības mākslas vidusskolās un iegūt vidējo speciālo izglītību.  

2018./2019. mācību gadā notiek gatavošanās Latvijas Mākslas skolu Valsts konkursam, kura tēma šajā mācību gadā ir “Dabas objekta izpēte”. Audzēkņu uzdevums ir pētīt kādu konkrētu dabas objektu no septembra līdz februārim, un vizuāli attēlot tā izmaiņas un pārvērtības laika gaitā. Konkursa I kārta noslēgsies februāra vidū, pēc kuras izvērtēšanas Ērgļu, Pļaviņu un Lubānas Mākslas skolu pedagogu komisija izvirzīs labākos audzēkņus uz Valsts konkursa II kārtu.


Vēsture un aktīvā darbība

Skola darbojas kopš 1995. gada 1. septembra. Skolas misija: skola kā kultūras un izglītības centrs. 5 gadu apmācības kursā  audzēkņi no Lubānas un Ošupes novadiem  apgūst prasmes un zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, darbā materiālā, veidošanā un mākslas valodas pamatos. Mācību semestrus noslēdz audzēkņu darbu skates. 

Skolas kolektīvs regulāri piedalās Lubānas pilsētas sabiedriskajos pasākumos ar audzēkņu darbu izstādēm, noformē pilsētas pasākumus, apglezno ēkas un objektus.

Ar sekmēm audzēkņu darbi piedalās konkursos gan Latvijā, gan ārzemēs.

Ar gadiem skolā izveidojušās savas tradīcijas, kas padara skolas dzīvi interesantāku gan skolēniem, gan skolotājiem, gan viesiem. Ar aizrautību audzēkņi piedalās skolotāju dienas atzīmēšanā, Ziemassvētku karnevālā, radošajās mākslas darbnīcās pilsētas iedzīvotājiem Mākslas dienu pasākumos pavasarī un vasaras praksē – plenērā un, protams, ekskursijās.

Mākslas skolā ir pieejama mākslas grāmatas un prese. Skola īrē telpas kursu, pulciņu un tālākizglītības nodarbībām.

Skolā ar audzēkņiem strādā 4 radoši pedagogi: skolotājas Dace Rudzīte, Una Salmane un Sandra Valaine, direktore Rudīte Kolāte.

Lubānas Mākslas skola

Adrese: Tilta iela 5, Madonas novads, LV-4830

Reģ. Nr.: 40900015183

Direktore: Rudīte Kolāte,
rudite.kolate@madona.edu.lv

Telefons: 26633770 

E-pasts: 
lubanasmakslasskola@madona.edu.lv

Jaunākie notikumi

02
Dec
Dzelzavas kultūras namā
Pasākuma organizatori: Lubānas pilsētas kultūras nams, Dzelzavas kultūras nams sadarbībā ar VPDK “TDA Lubāna”,

03
Dec
Meirānu centrā Rokārēs. Turpinājums Meirānu tautas namā

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.