Pēcpusdienas sarunas par deinstitucionalizāciju

Pēcpusdienas saruna par atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas projektā "Vidzeme iekļauj"

Kur bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā "Vidzeme iekļauj"

Valsts sociālā aprūpes centra darbinieki pilnveido zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem dzīvei sabiedrībā

Negaidīt no cilvēka neiespējamo

Deinstitucionalizācijas pasākumi un izlietotie līdzekļi pašvaldībā projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros

Lubānas novada Sociālā dienesta līdzdalība projektos 2020.g.

Lubānas novada Sociālā dienesta līdzdalība projektos 2018.-2019.g.

Esi vienkāršs un cilvēki tieksies pie tevis

Iekļaujošu sabiedrību veido zināšanas

Sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt balstītiem cilvēka vajadzībās

Plānošanas reģioni ir lielisks resurss atbalstošā un koordinējošā darbā ar pašvaldībām 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”

Tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi

Valsts sociālās aprūpes centra darbinieki pilnveido zināšanas

Ieguldījums stiprās ģimenēs

Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums

Deinstitucionalizācijas horizonts. Vai sasniedzams?

Iedzīvotājiem ērtāka komunikācija saistībā ar projektu "Vidzeme iekļauj"

2018.g. paveiktais "Vidzeme iekļauj"

Vidzemes plānošanas reģions izdevis tematisko izdevumu "Deinstitucionalizācija Vidzemē"

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas sanāksme. Piedalās domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks. Informācija no domes sēdes 28.02.2018.

Bērns bērnu namā un es

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā

Nodrošina pakalpojumus bērniem ar noteiktu invaliditāti

Projekts "Vidzeme iekļauj"

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.