Pašvaldības nolikumi

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes nolikums (konsolidēts)

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Iestāžu un struktūrvienību nolikumi

Lubānas sociālās aprūpes centra nolikums 

Lubānas vidusskolas nolikums 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" nolikums.

Lubānas Mākslas skolas nolikums

Lubānas kultūras nama nolikums 

Meirānu tautas nama nolikums 

Lubānas multifunkcionālā centra nolikums

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra nolikums

Madona novada Lubānas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums "Lubānas Ziņas"

Nolikums - zaudējis spēku

Madonas novada pašvaldības nolikumi

Pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums         
          Noteikumi "Iepirkumu organizēšanas kārtība"
          Tirgus izpētes ziņojums         
          Iepirkuma ierosinājums

Citi nolikumi

J. Zābera piemiņai veltīta zēnu vokālistu konkursa "Aiviekstes lakstīgalas - 2024" nolikums. Konkursa dalībnieka anketa
(Ja anketa uzreiz neatveras, spiest pogu Paturēt  vai arī angļu val. pogu Keep)

Biznesa ideju konkurss "Madona var labāk" 2024. Nolikums

Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma "Gada cilvēks" laureātu saraksts 2010.-2019.; 2020.g.

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā (saist. not. Nr. 29, stāj. spēkā 11.10.2022.)

Veidlapas 

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanaiIesniegums PDF

Saistošo noteikumu Nr.33 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā" veidlapas:
          Iesniegums braukšanas maksai sabiedriskajā transportā; Iesniegums PDF
          Biļešu iesniegšanas veidlapa; Veidlapa PDF
          Iesniegums degvielas kompensācijai; Iesniegums PDF

Citas iesniegumu veidlapas

Lubānas apvienības pārvaldes un tās iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis

Cenrādis

 Trauksmes celšana

Jaunākie notikumi

16
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

17
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

19
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

21
Jūl
Brīvdienu mājā "Zvaigznītes", Meirānos
Ja arī tu cep maizi un gribi piedalīties, zvani 26184802, 26825836.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.