Ģimenes ārstu prakses:

Veltas Igaunes ģimenes ārsta prakse - 64894115

Zentas Stradiņas ģimenes ārsta prakse.
No 2024.g. 1. janvāra ģimenes ārste Zenta Stradiņa pacientus pieņem tikai Valdemāra bulvārī 14, Madonā. T. saziņai 28067736.


VELTAS IGAUNES ģimenes ārsta prakse

Reģ. Nr. 21026311740, Ārstniecības iestādes kods: 7014-00003

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894115 

Uz pieņemšanu pie ārsta iepriekš jāpiesakās pa tālruni praksē vai prakses vietā darba laikā. Ārsta praksē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

Mājas vizītes jāpiesaka līdz plkst.15:00 un ceturtdienās no 11:00 līdz 13:00 personīgi vai pa tālruni praksē. Ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību var saņemt, saucot neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 64860443 vai 29294093

Lūgums, apmeklējot ārstu, katram pacientam ievērot savu apmeklējuma laiku.

Pacientu pieņemšana:                     Akūtie pacienti:

Pirmdiena      8:00-13:00                   9:00-10:00

Otrdiena        8:00-13:00                   9:00-10:00

Trešdiena      8:00-13:00                    9:00-10:00

Ceturtdiena   11:00-17:00                 12:00-13:00

Piektdiena      8:00-12:00                  9:00-10:00


Veltas Igaunes ģimenas ārsta prakse  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF)  3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros īsteno projektu Nr.3DP/3.1.5.1.1./12/APIA/CFLA/052 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Veltas Igaunes ģimenes ārsta praksē”.

Projekta mērķis ir nodrošināt Veltas Igaunes ģimenes ārsta praksi ar nepieciešamo aprīkojumu, mēbelēm, datortehniku, uzlabojot Lubānas novada un Madonas novada Ošupes pagasta iedzīvotāju primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Projekta kopējās izmaksas EUR 5386.00, no tām ES fonda finansējums EUR 4074.00. 

 


Dr. Martas zobārstniecība

Pieņem: Lubānas Sociālās aprūpes centra ēkas pirmajā stāvā Oskara Kalpaka ielā 12. 

Zobārstniecības pakalpojumus sniedz sertificēta zobārste Marta Jakuša un sertificēta higiēniste Alīna Mārtiņa. 

Pakalpojumi tiek nodrošināti gan pieaugušajiem, gan bērniem. Bērniem līdz 18 gadu vecumam tie ir valsts apmaksāti. Valsts apmaksāta zobu higiēna bērniem pienākas 1x gadā.  7, 11 un 12 gadu vecumā – 2x gadā. 

Zobārstniecība piedāvā – terapiju, ķirurģiju, kanālu ārstēšanu, protezēšanu, zobu higiēnu, zobu balināšanu. Piedāvā iegādāties speciālistu pārbaudītus mutes kopšanas līdzekļus.

Darba laiks: piektdienās. 

Iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 20174175.


 

 Lubānas Sociālās aprūpes centrs

Adrese:  Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894381

Ģimenes ārstu konsultatīvais dienests: 66016001

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113

Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tel.: 80001234

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.