Nozares politika Madonas novadā

 Pēc novada reformas no 2022. gada 1. janvāra darbību uzsāka jaunizveidotais Madonas novada Sociālais dienests, kura kompetencē ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmā, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.
  1.  Sociālās palīdzības nodaļas galvenie uzdevumi ir sniegt sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem; novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus; sniegt personām psihosociālu un materiālu palīdzību; izskatīt un izvērtēt personu iesniegumus par sociālo palīdzību, pieņemt lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzību; noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties par viņu veicamajiem pasākumiem; novērtēt problēmas un iespējamos riskus sociālās palīdzības jomā novadā.
  2. Sociālā darba nodaļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām; organizēt sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; nodrošināt individuālās konsultācijas, sniegt psihosociālu palīdzību, kā arī nodrošināt sociālā darba pakalpojumu pieejamību; novērtēt problēmas un iespējamos riskus ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, un pilngadīgām personām sociālo pakalpojumu jomā novadā; izskatīt un izvērtēt personu iesniegumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu bērniem, jauniešiem, pilngadīgām personām.
  3. Sociālo pakalpojumu nodaļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt un organizēt sociālo pakalpojumu saņemšanu novada iedzīvotājiem; novērtēt klientu vajadzības, problēmas un iespējamos riskus sociālo pakalpojumu jomā; sniegt personām psihosociālu palīdzību; izskatīt un izvērtēt iesniegumus par sociālajiem pakalpojumiem.   

 

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 
Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi
Vēsma Masa  20275661; vesma.masa@madona.lv 
Pirmdiena: 8:00–12:30  13:00–17:00 
Otrdiena 8:00-12:30

Iveta Čulkova – sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi - 28383670; iveta.culkova@madona.lv 
Trešdiena: 8:30-12:00  13:00-16:30
Ceturtdiena: 8:00–12:30

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.