Biedrība "Aborieši"

Adrese: Baznīcas iela 5, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: Māris Valainis, marisvalainis@inbox.lv, tel. +371 26649344, www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: tūrisma aprīkojuma noma, akmens laikmeta apmetne, sportiskās aktivitātes, viduslaiku tematika, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

Biedrība "Aiviekstes ozoli"

Adrese: Krasta iela 6, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: Māris Valainis, marisvalainis@inbox.lv, tel. +371 26649344, www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: sportiska dzīvesveida popularizēšana, distanču slēpošanas trase, inventāra noma, trenažieru zāle.

 

Biedrība "Akmeņu parks "Vaidavas"

Adrese: "Vaidavas", Indrānu pag., Madonas novads

Kontaktinformācija: vaidavas@inbox.lv, tel. +371 26565071, www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: tūrisms, akmeņu parks "Vaidavas", vēstures izpēte un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

Biedrība "Lubānas pensionāru biedrība "Cerība"

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: ceribaolga@inbox.lv, tel. +371 29395811

Darbības virzieni un aktivitātes: pensionāru problēmu risināšana, labdarība, atbalsts sociāli atstumtiem cilvēkiem, organizē pieredzes apmaiņas pasākumus.

 

Biedrība "KRASC-LUBĀNA"

Adrese: Miera iela 5, Lubāna, Madonas novads

Kontaktiformācija: Laila Ozoliņa, lailaozolina@inbox.lv, tel. +371 29477942

Darbības virzieni un aktivitātes: kultūras pasākumu organizēšana, pieaugušo izglītība

 

Biedrība "Lubānas novada amatnieks"

Adrese: Tilta iela 5, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 28395276, lubana.amatnieks@inbox.lvwww.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: amatnieku darbības aktivizēšana un latviešu tradicionālo prasmju popularizēšana Lubānas apvienības iedzīvotājiem un tūristiem. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

 

Biedrība "Lubānas Puse"

Adrese: "Mazkalniņi", Indrānu pagasts, Madonas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 29102399, e-pasts: lubanaspuse@gmail.com

Darbības virzieni un aktivitātes: attīstīt un stiprināt iedzīvotāju aktivitāti novada ekonomiskajā, politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, aktualizēt un kopt latvisko dzīvesziņu, rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, organizēt un atbalstīt labdarības, kultūras, izglītojošos un sporta pasākumus, organizēt seminārus, lekcijas un cita veida apmācības, nometnes, savstarpējo pieredzes apmaiņu.

 

Biedrība "Vienā solī"

Adrese: "Gaidas", Indrānu pagasts, Madonas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 26184802

Darbības virzieni un aktivitātes: sekmēt Meirānu ciema sociālās jomas, ekonomikas, kultūras, izglītības, tūrisma, sporta, atpūtas, sadzīves pakalpojumu un vides aizsardzības nozaru attīstību, Meirānu ciema un Lubānas apvienības teritorijas visu paaudžu un sociālo grupu sadarbības veicināšana un integrēšana sabiedrībā, iesaistīšana pašu sabiedriskās dzīves un apkārtējās vides veidošanā, Meirānu ciema aizsargājamo un dabas ainavu apzināšana, sakopšana un atjaunošana, infrastruktūras uzlabošana, ciema un novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un popularizēšana. Tūristu piesaistīšana, sadarbojoties ar Meirānu lauksaimniekiem un amatniekiem.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.