Komitejas sēdē izskatītie jautājumi:

 

1. Par Madonas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Solvita Seržāne

2. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtībā

ZIŅO: Solvita Seržāne

3. Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim

ZIŅO: Solvita Seržāne

4. Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim

ZIŅO: Solvita Seržāne

5. Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim

ZIŅO: Solvita Seržāne

6. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr. 26 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”

ZIŅO: Solvita Seržāne

7. Par ēdināšanas izdevumu segšanu Madonas novada teritorijā deklarētajiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamajiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem

ZIŅO: Solvita Seržāne

8. Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātē

ZIŅO: Solvita Seržāne

9. Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprināšanu

ZIŅO: Solvita Seržāne

Jaunākie notikumi

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē
Rūdolfs Blaumanis "Skroderdienas Silmačos" Lomās: Antonija – Tija Žvagina Dūdars – Oskars Žvagins Tonija – Alīda Ārende Aleksis – Mārtiņš

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.