Biedrība "Lubānas novada amatnieks" ar pašvaldības, vietējo uzņēmēju un atsevišķu entuziastu atbalstu 2012.gadā atklāja "Amatnieku centru". Šī vieta Lubānas novadā kalpo daudziem mērķiem: amatniecības popularizēšanai, apgūšanai, Lubānas novada amatnieku radītā izstādīšanai, meistardarbu aplūkošanai un iegūšanai, jaunu ideju apkopošanai un realizēšanai.

Akmeņu parks „Vaidavas” ir viena no Latvijas lielākajām akmeņu kolekcijām (~4000 akmeņu), kas izvietota apmēram 2 ha platībā. Apskatei tiek piedāvāta arī seno sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekcija, krūzīšu kolekcija (~ 2000 krūzītes), “Spoku namiņš”, kurā var sastapties ar dažādiem dabas veidojumiem.

 

Latviešu dzejnieces un disidentes Broņislavas Martuževas otrās mājas “Dārziņi”, tagad kalpo kā iedvesmas vieta jaunajiem talantiem. Rakstnieces fonds “RAKSTĪTĀJA” īsteno LAD atbalstītu LEADER projektu "Broņislavas Martuževas dzejas klēts".