2020.g. 9. februārī, Madonas ev. lut. draudzes dievnamā Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe ievadīja amatā  jaunievēlēto Madonas iecirkņa prāvestu - Lubānas ev.lut. draudzes mācītāju (kalpo arī Cesvaines draudzē)
Reini Bikši.

Lubānas draudzē Reinis Bikše sāka kalpot 2015.g. 

Reinis Bikše dzimis kristīgā ģimenē. Tēvs Erberts Bikše ir ELB Rīgas Jēzus draudzes mācītājs. Kā teicis pats Reinis, viņš uzaudzis Jēzus draudzē. Jau no agras bērnības Reinis apmeklējis draudzes svētdienas skolu. Kad paaudzies, darbojies draudzes jauniešu kalpošanā un bijis jauniešu darba vadītājs. Piedalījies LEAF Evanģelizācijas grupā, kur kopā ar Jēzus draudzes jauniešiem daudzās lauku draudzēs palīdzējis organizēt svētdienas skolas.

Pēc Mārupes vidusskolas beigšanas, Reinis iestājās Latvijas universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, kur ieguva bakalaura grādu Uzņēmumu vadības zinātnē, tomēr Reinis juta citu aicinājumu un turpināja mācības LELB dibinātajā Lutera Akadēmijā, kuru pabeidza, iegūstot bakalaura grādu teoloģijā.

 

 

 

Jaunākie notikumi

03
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Akcija noritēs vienlaicīgi 5 pilsētās Latvijā: Baldonē, Garkalnē, Līgatnē, Lubānā, Rendāun

03
Okt
Visagala kapsēta

03
Okt
Meirānu tautas namā
Viesos saksofona virtuozs Arnis Graps Ieejas maksa 3 EUR, skolēniem 1 EUR

04
Okt
Lubānas pilsētas klubā