Ir sākusies pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” septītajā kārtā, pieteikšanās termiņš ir līdz 24.februārim.

Mācības pieaugušajiem 7. kārtas piedāvājums balstīts uz darba tirgū aktuālas profesijas apguvi vai profesionālo pilnveidi, lai uzlabotu nodarbināto profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm.

Mācību centrs BUTS Madonā piedāvā  šādas programmas.

APMĀCĪBU PROGRAMMAS

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)

ELEKTROTEHNIĶIS

960

73,81

1476,20

ELEKTROTEHNIĶIS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

960

73,81

1476,20

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

960

61,00

1220,00

NAMU PĀRZINIS

960

61,00

1220,00

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

640

50,80

1016,00

ELEKTROMONTIERIS

640

48,40

968,00

ELEKTROMONTIERIS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

640

48,40

968,00

LIETVEDIS

640

40,00

800,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG/135)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG/135)
(DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG/131)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG/131)
(DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG/141)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG/141)
(DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

480

87,00

1740,00

METĀLAPSTRĀDE (ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA/111)) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

480

87,00

1740,00

ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA/111)

480

87,00

1740,00

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums. 

Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)

LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU
AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG)

160

116,00

1160,00

LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU
AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

160

116,00

1160,00

LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU
INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG)

160

116,00

1160,00

LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU
INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

160

116,00

1160,00

LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU
INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG)

160

116,00

1160,00

LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU
INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

160

116,00

1160,00

ROKAS LOKMETINĀŠANAS (MMA) TEHNOLOĢIJA

160

116,00

1160,00

ROKAS LOKMETINĀŠANAS (MMA) TEHNOLOĢIJA (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

160

116,00

1160,00

DĀRZA AINAVU PLĀNOŠANA

160

59,60

596,00

AUTOMATIZĒTO SILTUMTĪKLU APKALPOŠANA

160

50,80

508,00

AUTOMATIZĒTO SILTUMTĪKLU APKALPOŠANA (DAĻĒJI KLĀTIENĒ)

160

50,80

508,00

ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA

160

48,40

484,00

FOTOGRAFĒŠANA UN DIGITĀLĀ FOTOGRĀFIJU APSTRĀDE

160

47,60

476,00

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

160

40,00

400,00

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

160

40,00

400,00

DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ

160

40,00

400,00

DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA

160

40,00

400,00

DIGITĀLĀS GRĀMATVEDĪBAS DATORPROGRAMMAS PAMATI

160

40,00

400,00

DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA

160

40,00

400,00

NO IDEJAS LĪDZ UZŅĒMUMAM

160

40,00

400,00

PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

160

40,00

400,00

PROJEKTU VADĪBA

160

40,00

400,00

VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA

160

40,00

400,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. 

MODUĻU PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)

TRANSPORTA UN SADALES LOĢISTIKAS PAMATPROCESI:
   1. Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi - 94 stundas;
   2. Sadales loģistika - 93 stundas.

187

72,00

720,00

NOLIKTAVU LOĢISTIKA:
   1. Kravu apstrāde - 46 stundas;
   2. Noliktavas uzskaite un apsekošana - 46 stundas;
   3. Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā - 46 stundas.

138

62,10

621,00

ENERGOSISTĒMAS ABC. NORMAS ELEKTROIETAIŠU IZBŪVEI UN EKSPLUATĀCIJAI:
   1. Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi - 46 stundas;
   2. Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos - 46 stundas.

92

41,40

414,00

ĀRĒJO UN IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA:
   1. Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija - 38 stundas;
   2. Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija - 37 stundas.

75

33,75

337,50

MARŠRUTU PLĀNOŠANA KRAVU PĀRVADĀJUMOS

73

32,85

328,50

TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANA

73

32,85

328,50

ELEKTROTEHNIKAS PAMATI UN ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI

70

31,50

315,00

ELEKTROMONTĀŽAS LOĢISTIKA, SHĒMAS UN DOKUMENTĀCIJA:
   1. Elektrotehniskā dokumentācija - 28 stundas;
   2. Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem - 28 stundas.

56

25,20

252,00

KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA UZRAUDZĪBA UN DATU ANALĪZE

32

14,40

144,00

 

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieteikšanās līdz 24 februārim! 

Grupu komplektēšana un mācības sāksies martā. Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē):

·         vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri; 

·         ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

·         jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem: 

·         vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

·         bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

·         pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās; 

·         karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.

·         asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;

·         atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu. 

KĀ VAR PIETEIKTIES

Tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu. 

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments)

·         Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai 

·         kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit. 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv 

Ar visām izglītības programmām, kuras šī projekta ietvaros iespējams apgūt mācību centrā "BUTS", varat iepazīties šeit un izvēlēties sev tuvāko “BUTS” filiāli 

Mācies no labākajiem un kļūsti par labāko!  

 

Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Madonas filiāle
Tālrunis: 27898046
E-pasts: madona@buts.lv

 

 

Jaunākie notikumi

02
Dec
Dzelzavas kultūras namā
Pasākuma organizatori: Lubānas pilsētas kultūras nams, Dzelzavas kultūras nams sadarbībā ar VPDK “TDA Lubāna”,

03
Dec
Meirānu centrā Rokārēs. Turpinājums Meirānu tautas namā

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.